disc Kwalifikacje

  • Ukończony kierunek studiów: psychologia: Instytut Psychologii - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  • Pierwszy stopień specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej/1989r.

  • Drugi stopień specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej - z subspecjalizacją psychologia kliniczna dzieci i młodzieży/1993r.

  • Stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, specjalność: psychologia kliniczna - uzyskany na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział Lekarski II. Temat pracy doktorskiej: "Rozwój intelektualny, potrzeba osiągnięć oraz poziom samoakceptacji u chorych z jadłowstrętem psychicznym"/1998r.

  • Certyfikat psychoterapii systemowej - nadany przez Międzynarodowe Towarzystwo Terapii Systemowej INST (Niemcy-Heidelberg) oraz Saarlandzkie Towarzystwo Terapii Systemowej SGST/1996r.   

  • Certyfikat Konsultanta w Zakresie Psychologii Klinicznej Dziecka nadany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (cert. nr 38) /2009r.

  • Certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin - Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (cert. nr 781) /2017r.
book