disc Psycholog

11123

Specjalista psychologii klinicznej: Pierwszy st. specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej. Drugi st. specjalizacji klinicznej z subspecjalizacją - psychologia kliniczna dzieci i młodzieży.   

Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, specjalność: psychologia kliniczna. Akademia Medyczna w Poznaniu - praca doktorska poświęcona zaburzeniom odżywiania.

Certyfikat w Zakresie Terapii Systemowej, dający kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia terapii systemowej: indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej - nadany przez Międzynarodowe Towarzystwo Terapii Systemowej INST (Niemcy - Heidelberg) oraz Saarlandzkie Towarzystwo Terapii Systemowej SGST.  

Certyfikat Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego


Certyfikat Konsultanta w Zakresie Psychologii Klinicznej Dziecka - nadany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.  


Jest autorką licznych artykułów publikowanych w czasopismach naukowych, takich jak: "Psychiatria Polska", "Psychoterapia" oraz "Archives of Psychiatry and Psychotherapy".

Jest autorką książki pt."Bulimia - przepisy, paradoksy i zaklęcia", wydanej w 2010 r. przez Wydawnictwo Media Rodzina.


Od blisko trzydziestu lat związana z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pracuje w zespole oraz indywidualnie.

Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w zakresie diagnozy psychologicznej oraz psychoterapii: indywidualnej, grupowej i rodzinnej - dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Pracę terapeutyczną superwizuję u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Założyła i prowadzi prywatne Ambulatorium Terapii Zaburzeń Odżywiania, specjalizujące się w terapii anoreksji, bulimii, kompulsywnego objadania się, nadwagi i otyłości.


Współpracuje z renomowanymi uczelniami i placówkami medycznymi oraz ośrodkami szkoleniowymi.

Przez kilkanaście lat pełniła funkcję biegłego sądowego w sprawach karnych i cywilnych. Obecnie prowadzi konsultacje rodzinne w sytuacjach separacji oraz rozwodu. 

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego: Sekcji Naukowej Psychoterapii, Sekcji Naukowej Terapii Rodzin oraz Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.
W Polskim Towarzystwie Psychologicznym była członkiem Komisji Rekomendacyjnej ds. certyfikatu konsultanta w zakresie psychologii klinicznej dziecka (2010-2013r.).

Bierze udział w licznych konferencjach naukowych, na których prezentuje swoje prace oraz stale podnosi kwalifikacje.

Wykłada na kursach oraz szkoleniach dla psychologów i lekarzy. Jest kierownikiem specjalizacji oraz opiekunem merytorycznym specjalizujących się psychologów.book