disc Publikacje

Tytuł oryginału: Psychoterapia indywidualnej pacjentek z rozpoznaniem anoreksji psychicznej skoncentrowana na pracy z obrazem własnego ciała - autorska wersja terapii.

Autor: Małgorzata Talarczyk 

Źródło: Psychoterapia 2 (181) 2017, s. 49-64.


Tytuł oryginału: Łączenie terapii indywidualnej i rodzinnej w zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży w kontekście relacji terapeutycznej, dialogowego Ja oraz praktyki terapeutycznej.     

Autor: Małgorzata Talarczyk    

Źródło: Psychoterapia 4 (175) 2015, s. 65-76


Tytuł oryginału: Terapia indywidualna i rodzinna w pracy z dziećmi z lękiem nocnym.  
Autor:
Małgorzata Talarczyk
Źródło: Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2014 Nr 2 (14), s. 122-126 

Tytuł oryginału: Psychoterapia indywidualna pacjentek z rozpoznaniem bulimii - autorski model terapii.  
Autor: Małgorzata Talarczyk
Źródło: Psychoterapia 2014 Nr 2 (169), s. 51-59.

Tytuł oryginału: Praca skoncentrowana na ciele jako jedna z metod terapii pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego - doświadczenia kliniczne.  
Autorzy: Małgorzata Talarczyk, Iwona Nowakowska 
Źródło: Psychoterapia 2013 Nr 1 (164), s. 43-54.


Tytuł oryginału: Diagnoza psychologiczna w psychiatrii dzieci i młodzieży.
Autor:
Małgorzata Talarczyk.
Źródło: W: Psychiatria dzieci i młodzieży. red. Irena Namysłowska. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012.


Tytuł oryginału: Anoreksja psychiczna z perspektywy koncepcji Karla Jaspersa, Ericha Fromma oraz nurtu konstrukcjonizmu społecznego - hipotezy i refleksje.
Autor: Małgorzata Talarczyk.
Źródło: Psychiatria Polska 2012, T. XLVI, nr 3: 429-440

Tytuł oryginału: Reflections on patients diagnosed with anorexia and bulimia nervosa in the context of subjectivity, self-acceptance and freedom as sources of dignity.
Autor: Małgorzata Talarczyk.
Źródło: Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2011;13, 4: 73-84

Tytuł oryginału: Family Constellation Method of Bert Hellinger in the context of the Code of Ethics for Psychothetapist.
Autor: Małgorzata Talarczyk.
Źródło: Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2011;13, 3: 65-74

Tytuł oryginału: The authorial model of the therapy used in night terrors and sleep disorders in children.
Autor:
Małgorzata Talarczyk.
Źródło:
 Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2011;13, 2: 45-51 


Tytuł oryginału: Therapy of patients diagnosed with anorexia nervosa treated at an inpatient ward - specificity, rules and dilemmas.
Autor: Małgorzata Talarczyk.
Źródło: Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2011;13, 1: 53-61 


Tytuł oryginału: Ustawienia rodzin metodą Berta Hellingera - kontrowersje
Autor: Małgorzata Talarczyk.
Źródło: Psychoterapia 2010 Nr 4 (155 ) s. 15-33.


Tytuł oryginału: "BULIMIA - przepisy, paradoksy i zaklęcia."
Autor: Małgorzata Talarczyk.
Źródło: Wydawnictwo Media Rodzina: Poznań, 2010.


Tytuł oryginału: Terapia pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego leczonych w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UM - specyfika, zasady, dylematy.
Autor: Małgorzata Talarczyk.
Źródło: Kwartalnik Psychoterapia 2010 Nr 1 (152 ) s. 37-53. Kraków, Wydawca: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.


Tytuł oryginału: Zaburzenia odżywiania się w portalach internetowych - opis i analiza zjawiska
Autorzy: Małgorzata Talarczyk, Katarzyna Nitsch.
Źródło: Kwartalnik Psychoterapia 2010 Nr 1 (152 ) s.67-81. Kraków, Wydawca: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.


Tytuł oryginału: Lęk nocny i zaburzenia snu u dzieci - model pracy terapeutycznej z dzieckiem i rodzicami.
Autor: Małgorzata Talarczyk.
Źródło: Kwartalnik Psychoterapia 2009 Nr 4 (151) s. 37-53. Kraków, Wydawca: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne


Tytuł oryginału: Godne życie - a zaburzenia odżywiania się.
Autor: Małgorzata Talarczyk.
Źródło: Kwartalnik Psychoterapia 2009 Nr 1 (148) s. 77-89. Kraków, Wydawca: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.


Tytuł oryginału: Psychoterapia grupowa chorych z jadłowstrętem psychicznym - program autorski
Autor: Małgorzata Talarczyk.
Źródło: Kwartalnik Psychoterapia 2007 Nr 4 (143) s. 67-79. Kraków, Wydawca: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.


Tytuł oryginału: Psychoterapia grupowa chorych z zaburzeniami odżywiania - plusy i minusy? Obserwacje z perspektywy praktyki terapeutycznej.
Autor: Małgorzata Talarczyk.
Źródło: Psychiatria i Psychoterapia 2007 Wiosna Tom 3, Numer 1 supl.


Tytuł oryginału: Badania psychologiczne w psychiatrii dzieci i młodzieży.
Autor: Małgorzata Talarczyk.
Źródło: W: Psychiatria dzieci i młodzieży. red. Irena Namysłowska. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2004.


Tytuł oryginału: Czynniki wpływające na skuteczność systemowej psychoterapii pacjentek z rozpoznaniem bulimii.
Autorzy: Rafał Antkowiak, Małgorzata Talarczyk, Elżbieta Michalak, Agnieszka Słopień, Renata Komorowska-Pietrzykowska, Filip Rybakowski, Roman Ciesielski, Andrzej Rajewski
Źródło: W: Wokół leczenia anoreksji i bulimii psychicznej. Podejścia, metody, techniki. II Krakowska Konferencja poświęcona problematyce zaburzeń odżywiania się. Kraków, 7-8 V 2004. [B.m.] 2004 s. 18.


Tytuł oryginału: Psychoterapia grupowa pacjentów z jadłowstrętem psychicznym.
Autorzy: Małgorzata Talarczyk, Agnieszka Przybylska.
Źródło: W: Wokół leczenia anoreksji i bulimii psychicznej. Podejścia, metody, techniki. II Krakowska Konferencja poświęcona problematyce zaburzeń odżywiania się. Kraków, 7-8 V 2004. [B.m.] 2004 s. 18.


Tytuł oryginału: Poziom agresji u chorych z jadłowstrętem psychicznym.
Autorzy: Małgorzata Talarczyk, Filip Rybakowski, Andrzej Rajewski.
Źródło: - Psychiat. Pol. 2001 T. 35 nr 3 supl. s. 231.
Uwagi: XL Zjazd Naukowy Psychiatrów Polskich. Kraków, 14-17 VI 2001. Streszcz. prac.


Tytuł oryginału: Etiopatogeneza jadłowstrętu psychicznego.
Autorzy: Andrzej Rajewski, Małgorzata Talarczyk, Renata Komorowska-Pietrzykowska, Filip Rybakowski.
Źródło: - Psychiatria Polska 2001 T. 35 nr 3 supl. s. 200-201.
Uwagi: XL Zjazd Naukowy Psychiatrów Polskich. Kraków, 14-17 VI 2001. Streszcz. prac.


Tytuł oryginału: Poziom samoakceptacji u chorych z jadłowstrętem psychicznym.
Autorzy: Małgorzata Talarczyk, Andrzej Rajewski.
Źródło: W: Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia. Pod red.: Ireny Namysłowskiej. Kraków, 2000 s. 123-128 il. tab.


Tytuł oryginału: Potrzeba osiągnięć u chorych z jadłowstrętem psychicznym.
Autorzy: Małgorzata Talarczyk, Andrzej Rajewski.
Źródło: Wiadomości Psychiatryczne 1999 T. 2 nr 4 s. 399-404 il. bibliogr. streszcz. summ.


Tytuł oryginału: Rozwój intelektualny, potrzeba osiagnięć oraz poziom samoakceptacji u chorych z jadłowstrętem psychicznym. Rozprawa doktorska
Autor: Małgorzata Talarczyk-Więckowska.

Promotor: Andrzej Rajewski.
Źródło: Poznań 1998, 94 s. il. tab.30 cm, bibliogr. streszcz.  

UW: Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.                                                        


Tytuł oryginału: Zasady postępowania terapeutycznego w przypadku chorych z jadłowstrętem psychicznym w Klinice Psychiatrii Dzieci Młodzieży w Poznaniu.
Autorzy: Małgorzata Talarczyk-Więckowska, Elżbieta Michalak, Iwona Nowakowska, Andrzej Rajewski.
Źródło: Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Poznań 1997 nr 2 s. 7-8.


Tytuł oryginału: Ocena poziomu rozwoju intelektualnego oraz poziomu aspiracji i samoakceptacji u chorych z jadłowstrętem psychicznym.
Autorzy: Małgorzata Talarczyk-Więckowska, Andrzej Rajewski.
Źródło: Nowa Medycyna, Psychiatria III, Rok II, Nr 17/1996,
s. 62-67.


Tytuł oryginału: Poziom intelektu, aspiracji i samoakceptacji u chorych z restrykcyjną i bulimiczną postacią jadłowstretu psychicznego. 
Autorzy: Andrzej Rajewski, Małgorzata Talarczyk-Więckowska
Źródło: Psychitria Polska 1996 T.30 nr 5 s. 811-820.


Tytuł oryginału: The estimation of the level of intelligence quotient and aspirations in patients with anorexia nervosa.
Autorzy: Andrzej Rajewski, Małgorzata Talarczyk.
Źródło: - Eur. Psychiatry 1996 Vol. 11 suppl. 4 s. 374s.
Uwagi: European psychiatry: a force for the future. 8th Congress of Association of European Psychiatrists. London, 7-12 July 1996.


Tytuł oryginału: Ocena poziomu intelektu oraz poziomu aspiracji u chorych z jadłowstretem psychicznym.  
Autorzy:  Małgorzata Talarczyk-Więckowska, Andrzej Rajewski.  

Źródło: W: XXXVIII Zjazd Psychiatrów Polskich "Przemiany w Psychiatrii". Wrocław, 4-7 V 1995. Streszcz. prac. [Wrocław, 1995] s.170-171.  


Tytuł oryginału: Poziom aspiracji i rozwój intelektualny u dzieci i młodzieży z atopowym zapaleniem skóry.
Autorzy: Małgorzata Talarczyk, Wojciech Silny, Andrzej Rajewski. Maurycy Piotrkowski.
Źródło: Postępy Dermatologii t. IX/1992: Seria Dermatologia i Wenerologia, s. 203-208.book