disc Standardy pracy

W świadczonych usługach zapewnione są wysokie standardy merytoryczne i etyczne.

  • Standardy merytoryczne gwarantowane przez:
   • kwalifikacje
   • doświadczenie kliniczne i terapeutyczne,
   • superwizje

  • Standardy etyczne:
   • Kodeks Etyczny Psychoterapeuty - uchwalony przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
   • Kodeks Etyczno - Zawodowy Psychologa uchwalony przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.book