disc Diagnoza

  • Diagnoza zaburzeń odżywiania:
   • anoreksji,
   • bulimii,
   • kompulsywnego odżywiania się
  • Ocena emocjonalnego rozwoju dzieci i młodzieży,
  • Badanie poziomu rozwoju intelektualnego,
  • Diagnoza trudności szkolnych,
  • Badanie zaburzeń procesów myślenia,
  • Określenie parcjalnych deficytów rozwoju u dzieci i młodzieży,
  • Zespół nadruchliwości i zaburzenia zachowania,
  • Diagnoza przyczyn zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży.
  • Konsultacyjno-diagnostyczne sesje rodzinne,
  • Diagnoza problemów rodzinnych.book