disc Odchudzanie


- program autorski: "ODCHUDZANIE Z GŁOWĄ"


Program psychoterapii indywidualnej oraz grupowej opracowany dla osób z kompulsywnym objadaniem się, nadwagą i otyłością.


W obecnych czasach problemy z odżywianiem się i nadwagą w znacznym stopniu związane są z czynnikami psychologicznymi. Powiązania te mają charakter przyczynowo-skutkowy i często przybierają formę "błędnego koła". Z jednej strony tempo życia oraz stres sprzyjają nieprawidłowym nawykom żywieniowym i nadwadze, a z drugiej strony zaburzenia odżywiania i nieprawidłowa waga wpływają na procesy psychiczne i funkcjonowanie emocjonalne. Celem proponowanej terapii jest m.in. zatrzymanie "błędnego koła" i odzyskanie kontroli nad jedzeniem i wagą a tym samym nad własnym życiem.


  • Celem programu jest:
   • korekta nawyków żywieniowych,
   • zmiana funkcjonowania emocjonalnego,
   • poprawa samooceny,
   • zmiana wizerunku własnej osoby,
   • zdobycie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
   • wdrożenie nowych sposobów komunikacji,
   • korzystanie z własnych zasobów,
   • utrzymanie prawidłowej wagi.
  • Psychoterapia prowadzona jest w formie terapii grupowej lub indywidualnej.
  • Psychoterapia indywidualna obejmuje dziesięć spotkań, które odbywają się zwykle raz miesiącu, a realizacja programu terapeutycznego trwa dziesięć miesięcy.
  • Terapia grupowa prowadzona jest raz w tygodniu i trwa dwa miesiące. Grupa liczy 8-12 osób. Przyjęcia na terapię grupową poprzedzone są indywidualną rozmową diagnostyczno-konsultacyjną.
  • Możliwe są konsultacje z wykwalifikowanymi specjalistami: dietetykiem oraz rehabilitantem.book