disc Konsultacje

Proponowane konsultacje prowadzone są dla osób zgłaszających się indywidualnie lub rodzinnie. Celem konsultacji jest udzielanie porad indywidualnych a w przypadku rodzin; wypracowanie porozumienia oraz rozwiązań, w sytuacjach kryzysu małżeńskiego, separacji lub rozwodu.

W rodzinach z dziećmi, nadrzędnym celem konsultacji jest dobro dziecka.

Konsultacje obejmować mogą: osoby indywidualne, pary, małżeństwa, rodziny biologiczne oraz rodziny rekonstruowane.


  • Konsultacje indywidualne:
   • porady w sprawach wychowawczych dla rodziców dzieci z zaburzeniami psychicznymi i chorobami psychosomatycznymi
  • Konsultacje rodzin:
   • rodziny w trakcie kryzysu rozwojowego oraz emocjonalnego
   • rodziny z dziećmi w trakcie separacji lub rozwodu
   • uregulowanie kontaktów rodziców z dziećmi po rozwodzie, w sposób optymalny dla dzieci i zadowalający obie strony.
  • Konsultacje rodzin rekonstruowanych (rodzice w nowych zwiazkach):
   • wypracowanie korzystnych dla dziecka relacji z partnerami rodziców oraz ustalenie zakresu i sposobu podejmowania roli opiekuńczo-wychowawczych przez partnerów stron.
book