disc Szkolenia

  • Kursy dla specjalizujących się psychologów i lekarzy - organizowane przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego oraz Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu - przykładowe zagadnienia:
   • diagnoza psychologiczna w psychiatrii dzieci i młodzieży
   • psychoterapia zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego
   • terapia zaburzeń odżywiania
   • psychoterapia grupowa młodzieży
   • terapia rodzinna
  • Szkolenia specjalistyczne dla psychologów - organizowane na terenie kraju - przykładowe tematy:
   • diagnostyczne zastosowanie oraz analiza kliniczna metod badających procesy poznawcze
   • techniki projekcyjne w badaniu procesów emocjonalnych - diagnostyczne zastosowanie oraz analiza kliniczna w psychiatrii dzieci i młodzieży
   • różne formy terapii jadłowstrętu psychicznego: grupowa, rodzinna, indywidualna
   • psychoterapia indywidualna, rodzinna i grupowa w bulimii.book