disc Współpraca

Dotychczasowa współpraca w zakresie świadczonych usług psychologicznych, prowadzonych szkoleń oraz zajęć w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej:

* Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży - Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

* Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej - Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

* Ginekologiczno- Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

* Instytut Psychologii - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

* Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu 

* Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu

* Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

* Wielkopolski Instytut Psychoterapii

* Wrocławski Instytut Psychoterapii

* Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Dorosłych i Rodzin w Sopocie

* Sąd Okręgowy w Poznaniu

* Program medyczno-edukacyjny "Medycyna i TY" - TVP 3book